Filmbib er en unik strømmetjeneste med det beste innen norsk kortfilm og dokumentar. Se filmene når du vil, hvor du vil, helt gratis. Med over 450 titler i katalogen, er Filmbib Norges største filmbibliotek. Alt du trenger for å logge inn er nasjonalt lånekort, da får du ubegrenset tilgang til filmene i katalogen.

Alle filmene du finner på Filmbib er kjøpt inn gjennom den nasjonale innkjøpsordningen for film. Ordningen administreres av Norsk filminstitutt på oppdrag fra Kulturdepartementet, og er opprettet for å bidra til bredde og kvalitet i filmtilbudet for voksne og barn, og stimulere filmkulturen i Norge.

Et uavhengig utvalg vurderer hvilke filmer som inngår i ordningen basert på to årlige søknadsrunder. Utvalget består av fem medlemmer nominert av Norsk filmforbund, Norske film-, TV- og spillprodusenters forening, Norske Dramatikeres Forbund, Norske Filmregissører og Nasjonalbiblioteket. Utvalget oppnevnes for to år av gangen.

Hvordan virker Filmbib?

Filmbib er bibliotekenes egen filmstrømmetjeneste, derfor trenger du nasjonalt lånekort for å logge deg inn. Alt du trenger er lånenummer og PIN-kode som du får fra biblioteket, dette kan du også få digitalt. Har du ikke lånekort, kan du fylle ut lånekortskjema her. Nasjonalt lånekort kan brukes i alle landets bibliotek, kortet er gratis. 

Filmbib er også tilgjengelig på mobile enheter. Last gjerne ned Filmbib som app til iOS eller Android.

Hvilke filmer finner du i Filmbib?

Filmbib skiller seg ut fra andre strømmetjenester ved at katalogen utelukkende består at norske kortfilmer og dokumentarer, med et mangfold av tema og sjangere. Du kan se kortfilmer og dokumentarer av nyere dato, men også flere filmer som går tilbake i tid. Filmbib har en unik samling av filmer for både barn og voksne: animasjonsfilmer, eksperimentelle filmer og humoristiske korte historier. Her er også historisk interessante, engasjerende og samfunnsaktuelle dokumentarer og mye mer.

Besøk Filmbib ofte! Det blir stadig lagt filmer til i tjenesten.

Vilkår

Filmene i Filmbib er rettighetsklarert for privat bruk, og for bruk i klasseromsundervisning. All annen bruk i offentlige sammenhenger må avklares med hver enkelt rettighetshaver. Dersom slik rettighetsklarering innhentes kan Filmbib benyttes som visningsplattform.

All annen visning, kopiering, nedlasting, redigering eller spredning av materialet uten eksplisitt tilatelse fra rettighetshaver er ikke tillatt og kan gi grunnlag for krav om vederlag og erstatning. 

Vil du vite mer?

Følg Filmbib på Facebook for nyheter og annen informasjon. 

Meld deg på vårt nyhetsbrev her

Har du problemer med avspilling eller andre tekniske spørsmål bruker du tjenestens FAQ for å få svar. For direkte support kan du kontakte filmbib@dvnor.no 

Mer informasjon og Innkjøpsordningens retningslinjer finner du på nfi.no.