Slik logger du inn på Filmbib 

For å se filmene i Filmbib må du ha et Nasjonalt lånekort fra ditt bibliotek. Mangler du det, kontakter du biblioteket eller bestiller det digitalt hos Nasjonalbiblioteket.

Her kan du også endre fire-sifret pin-kode om du har glemt den.

Lånekortnummeret står på ditt nasjonale lånekort. Nummeret begynner med N og deretter ni tall.

Pin-koden består av fire siffer. Dette er det samme nummeret som du benytter på automatene på bibliotekene.

Hva er Filmbib? 

Filmbib er en bibliotektjeneste for norsk kort- og dokumentarfilm. Her får du se filmer gratis med nasjonalt lånekort. Filmbib er også tilgjengelig på mobile enheter. Last gjerne ned Filmbib som app til iOS eller Android.

Alle filmene er kjøpt inn gjennom den nasjonale innkjøpsordningen for film. Ordningen administreres av Norsk filminstitutt på oppdrag fra Kulturdepartementet og er opprettet for å bidra til bredde og kvalitet i filmtilbudet.

Et uavhengig utvalg vurderer hvilke filmer som inngår i ordningen basert på to årlige søknadsrunder hvor rettighetshavere til norske filmer søker. Utvalget består av bibliotekarer og representanter fra filmbransjen som nomineres av Norsk filmforbund, Produsentforeningen, Dramatikerforbundet og Norske Filmregissører.

Hvilke filmer finner du i Filmbib?

Du kan se kortfilmer og dokumentarer av nyere dato, men også flere filmer som går tilbake i tid. Filmbib har en unik samling av filmer for både barn og voksne: animasjonsfilmer, eksperimentelle filmer og humoristiske korte historier. Her er også historisk interessante, engasjerende og samfunnsaktuelle dokumentarer og mye mer.

Besøk Filmbib ofte! Det blir stadig lagt filmer til i tjenesten.


Offentlig fremføring i bibliotek og bruk i undervisning 

Bibliotekene har rett til offentlig visning av filmene i biblioteket. Lærere kan bruke filmene i undervisningsøyemed i klasseromsundervisning.

Vilkår 

Filmene i Filmbib er rettighetsklarert for privat bruk, og for bruk i biblioteksammenheng og i klasseromsundervisning. All annen bruk i offentlige sammenhenger må avklares med hver enkelt rettighetshaver. Dersom slik rettighetsklarering innhentes kan Filmbib benyttes som visningsplattform.

All annen visning, kopiering, nedlasting, redigering eller spredning av materialet uten eksplisitt tilatelse fra rettighetshaver er ikke tillatt og kan gi grunnlag for krav om vederlag og erstatning. 

Følg oss på facebook

Følg Filmbib på Facebook for nyheter og annen informasjon. Her kan du også sende oss meldinger.

Nyhetsbrev
Meld deg på vårt nyhetsbrev ved å sende en e-post med emne "Nyhetsbrev" til bibliotek@nfi.no eller bruk skjemaet her.

Kontakt oss
Ta kontakt med oss om du har spørsmål eller innspill til Filmbib. Vi vil gjerne høre fra deg! Send Norsk filminstitutt en e-post til bibliotek@nfi.no eller ring oss på telefon 22 47 45 00 (sentralbord).

Har du problemer med avspilling eller andre tekniske spørsmål, ta kontakt med oss! Nettsiden er utviklet sammen med Nagra (tidl. DVNor) og de tilbyr support på e-post filmbib@pixlo.com.

Vær oppmerksom på at enkelte kommuner, statlige og private nettverk har stengt for strømming. Be IT om å åpne for at det kan strømmes fra nettadressen: https://57c48b8fa589f.streamlock.net:4430

 

Du kan også lese tjenestens FAQ for å få svar (for tiden virker ikke denne siden).

Mer informasjon og Innkjøpsordningens retningslinjer finner du på nfi.no