vilkår og retningslinjer

Filmene i Filmbib er rettighetsklarert for privat bruk, og for bruk i klasseromsundervisning. All annen bruk i offentlige sammenhenger må avklares med hver enkelt rettighetshaver. Dersom slik rettighetsklarering innhentes kan Filmbib benyttes som visningsplattform.

All annen visning, kopiering, nedlasting, redigering eller spredning av materialet uten eksplisitt tilatelse fra rettighetshaver er ikke tillatt og kan gi grunnlag for krav om vederlag og erstatning.